Αναζήτηση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Δήμος Σερρών- Νέα θέση εργασίας

 

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση  της πράξης «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3ΕΜ» στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020».
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 11-1-2019 στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών (γραφείο 11).

Για περισσότερες πληροφορίες και την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Πηγή: http://www.serres.gr

Advertisements

Νέες θέσεις εργασίας στις Σέρρες.

 1. Βιοτεχνία ρούχων ζητεί άτομα για γαζωτική, κοπτοραπτική, κοπτήριο υπεύθυνο/η για ραφή κοντρόλ και συσκευασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321550554, σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων.

Πηγή: http://www.serreslife.gr

2. Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα παράτασης ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία)
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
4 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα, και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/12/2018-20/12/2018

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Πηγή: http://career.duth.gr/

 

Το φύλο σε 90′- Εγχειρίδιο βιωματικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της έμφυλης βίας και των διακρίσεων, πραγματοποίησε βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητικό πληθυσμό της Π.Ε. Σερρών, από το σχολικό έτος 2013- 2014 έως το σχολικό έτος 2017-2018, σε συνεργασία με τη ΕΞΩΦΥΛΛΟ_ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ 90Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .

Οι βιωματικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνταν σε δύο διδακτικές ώρες και στα πλαίσια αυτών δημιουργήθηκαν δραστηριότητες από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Σερρών.

Οι βιωματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και η εμπειρία από την παρουσία του Συμβουλευτικού Κέντρου στην εκπαίδευση καταγράφηκαν στο εγχειρίδιο «Το φύλο σε 90′» και αποτελούν μια πρόταση προς τους/τις συντονιστές/τριες ανάλογων παρεμβάσεων.

Δείτε το εγχειρίδιο «Το φύλο σε 90′»

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.

 

 

Στόχος του προγράµµατος
1. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης έξι χιλιάδων (6.000) άνεργων επιστηµόνων,
κατόχων πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ή/και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
ηλικίας έως 39 ετών.
2. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή:www.oaed.gr

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

 

Ξεκινά την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,  πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης  και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να  πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και  την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες  Πρόσβασης στις  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.

Πηγή: http://www.oaed.gr

Νέες θέσεις εργασίας στις Σέρρες

 1. Ζητείται από εταιρία τηλεπικοινωνιών υπάλληλοι για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 1. Πωλητές-τριες, Ταμίες στο LIDL

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή:www.serreslife.gr

Βία κατά των γυναικών- στατιστικά στοιχεία 2018

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία των Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΙΦ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Παρατίθεται το σχετικό Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στατιστικά στοιχεία του δικτύου δομών της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 Το Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΙΦ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων, απαρτίζεται από:

 Την πανελλαδικής εμβέλειας 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900

 • 41 Συμβουλευτικά Κέντρα και
 • 21 ξενώνες Φιλοξενίας

που ήδη λειτουργούν στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των περιφερειών της χώρας

   Από το 2012 που ξεκίνησε σταδιακά η λειτουργία των δομών του δικτύου έως σήμερα, 25.079 γυναίκες απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, 1518 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας, ενώ η Γραμμή  SOS 15900 από την έναρξη της λειτουργίας, στις 11/3/2011, δέχθηκε 37.482 κλήσεις!

Κατά τη διάρκεια του 2018, στα Συμβουλευτικά Κέντρα απευθύνθηκαν 4.909 γυναίκες, 286 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας, ενώ η Γραμμή  SOS 15900 δέχθηκε 5.088 κλήσεις!

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SOS 15900  

Από τις 5.088 κλήσεις του 2018, οι 4116 (81%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, οι 2864 κλήσεις (70%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, ενώ οι 1252 κλήσεις (30%), αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26%, γονείς 11%, άλλους συγγενείς 10%, αδελφός/ή 12%, γείτονας 15% και άλλα άτομα 17%).

Από τις 2864 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2519 κλήσεις (87%) αφορούσαν σε  ενδοοικογενειακή βία με δράστη κυρίως το σύζυγο, οι 110 κλήσεις (4%) σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 28 κλήσεις (1%) σε περιπτώσεις  βιασμού, σε trafficking 2,0 (0%) σε περιπτώσεις πορνείας και  108 κλήσεις (4%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν :  1621 κλήσεις (41%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1287 κλήσεις (33%) σε νομική συμβουλευτική, 274 κλήσεις (7%) σε νομική βοήθεια, 281 κλήσεις (7%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και 22 κλήσεις (1%) σε αναζήτηση εργασίας.

Από τις 2864 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 1823 (64%) είναι μητέρες.

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους κατάσταση, φαίνεται ότι:

 • 857  (30%) είναι απασχολούμενες (από τις οποίες 67 (8%) είναι αυτοαπασχολούμενες)
 • 587 (20%) είναι άνεργες (από τις οποίες   62  (11%) μακροχρόνια άνεργες) και
 • 288  (10%) είναι ανενεργές (από τις οποίες 23 (8%) παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση)

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, φαίνεται ότι:

 • 1504  (53%) είναι έγγαμες
 • 317  (11%) είναι άγαμες
 • 204 (7%) σε διάσταση
 • 189  (7%) διαζευγμένες
 • 40 (1%) σε κατάσταση χηρείας
 • 179 (6%) σε συμβίωση

 

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για την ηλικία τους, φαίνεται ότι:

 • 106  (4%) είναι  από 15 έως 24 ετών
 • 677 (24%) είναι από 25 έως 39 ετών
 • 735 (26%) είναι  από 40 έως 54 ετών
 • 227 (8%) είναι  από 55 έως 64 και
 • 115 (4%) είναι από 65 ετών και άνω.

Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο, φαίνεται ότι:

 • 5  (0%) είναι τυπικά αναλφάβητες
 • 41 (1%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 75  (3%) την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 39  (1%) τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και
 • 290 (10%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή, προκύπτει ότι:

 • 2208 (77%) είναι Ελληνίδες
 • 262 ( 9%) είναι μετανάστριες
 • 18 (1%) είναι ΑΜΕΑ.

Ως προς την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, 368 (13%) την περιγράφουν ως μέτρια, 339 (12%) την αναφέρουν ως κακή, 152 (5%) ως καλή, 58 (2%) ως πολύ κακή και 17 (1%) ως πολύ καλή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 Από τις 25.079 γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά  Κέντρα από την αρχή της λειτουργίας τους, οι 18.938 (84%) αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας με δράστη το σύζυγο/σύντροφο (72/%), οι 270(1%),  αφορούσαν περιπτώσεις βιασμού, οι 326 (1%)  αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση, οι 47 (0%) περιπτώσεις trafficking, ενώ 17 (0%) ήταν περιπτώσεις πορνείας.

Τα αιτήματα κυρίως αφορούσαν, 12.290 (28%) ψυχολογική στήριξη, 6.696 (15%) κοινωνική στήριξη, 10.862 (25%)  νομική συμβουλευτική, 2.009 (5%)  νομική βοήθεια, 1.929 (4%)  αναζήτηση φιλοξενίας και 1.051 (2%) εργασιακή συμβουλευτική.

Από τις  γυναίκες αυτές, οι 18.567 (74%) είναι μητέρες.

Όσον αφορά  την εργασιακή  κατάσταση των γυναικών, οι 7.833  (31%) είναι εργαζόμενες, ενώ οι 11.920 (48%) άνεργες.

Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 12.317  (49%) είναι έγγαμες  οι 3860  (15%) είναι άγαμες ,οι  3049  (12%) σε διάσταση ,οι 2343(9%) διαζευγμένες, οι 590  (2%) σε κατάσταση χηρείας , και οι 737 (3%) σε συμβίωση.

Αναφορικά με την ηλικία τους, οι 1759 (7%) είναι  έως 25 ετών ,οι 4785 (19 %) είναι από 26 έως 35 ετών, οι 7440 (30%) είναι  από 36  έως 45 ετών,  οι 4757  (19%) είναι  από 46 έως 55, οι 1336  (5%) είναι από 56 έως 60  ετών και  οι 1550 (6%) είναι από 60 ετών και άνω.

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, οι 331 γυναίκες (1%) είναι αναλφάβητες, οι 5170 (21%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 8.888 (35%) την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι  5157  (20%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, προκύπτει ότι οι 20289 (81%) είναι Ελληνίδες, 406(3%) είναι πρόσφυγες, 131(1%) ΑμεΑ και 161 (1%) Ρομά.

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Από τις 1518  γυναίκες που φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας από την αρχή της λειτουργίας τους, οι 1125 (76%) αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας με δράστη το σύζυγο/σύντροφο(71/%), οι 46(3%) αφορούσαν περιπτώσεις βιασμού, οι 47(3%) αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση, οι 45(3%) περιπτώσεις trafficking, ενώ 6(0%) ήταν περιπτώσεις πορνείας.

Τα αιτήματα κυρίως αφορούσαν: 943(20%) ψυχολογική στήριξη, 857(18%) κοινωνική στήριξη, 319(7%)  νομική συμβουλευτική, 276(6%)  νομική βοήθεια, και 118 (2%) εργασιακή συμβουλευτική.

Από τις  γυναίκες αυτές , οι 1196 (79%) είναι μητέρες.

Όσον αφορά  την εργασιακή κατάσταση των γυναικών οι 192 (13%) είναι εργαζόμενες, ενώ οι 1084 (71%) άνεργες.

Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 680(45%) είναι έγγαμες  οι 328 (22%) είναι άγαμες, οι  203(13%) σε διάσταση, οι 122(8%) διαζευγμένες, οι 33 (2%) σε κατάσταση χηρείας και οι 70 (5%) σε συμβίωση.

Αναφορικά με την ηλικία τους, οι 243(16%) είναι  έως 25 ετών ,οι 492(32 %) είναι από 26 έως 35 ετών, οι 399(26%) είναι  από 36  έως 45 ετών,  οι 192(13%) είναι  από 46 έως 55, οι 58(4%) είναι από 56 έως 60  ετών και  οι 60(4%) είναι από 60 ετών και άνω.

Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, οι 83 γυναίκες (5%) είναι αναλφάβητες, οι 563(37%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 474 (31%) την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 168 (12%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το σύνολο των γυναικών που φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες, προκύπτει ότι οι 767(51%) είναι Ελληνίδες, 224(14%) είναι πρόσφυγες, 13(1%) ΑμεΑ και 40(2%) Ρομά.

             

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                    Το Γραφείο Τύπου, 22/11/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

logo ΓΓΙΦ

Βιωματικό Εργαστήρι για τη διαχείριση περιστατικού έμφυλης βίας σε αστυνομικούς υπαλλήλους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών

 

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Σερρών, Ειρήνη Μερτζιάνη – ψυχολόγος, Νάντια Ζγέρα – νομικός, Λιάνα Νικολούδη- κοινωνική λειτουργός, συντόνισαν δίωρο βιωματικό εργαστήρι για τη διαχείριση περιστατικού έμφυλης βίας σε αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών. Στο εργαστήρι συμμετείχε και η δικηγόρος Σερρών, Μαρία Γλερίδου, πρώην διδάσκουσα στη σχολή Αστυφυλάκων στην Αττική.

Οι συμμετέχοντες/ ουσες μοιράστηκαν σκέψεις, εμπειρίες, δυσκολίες και απορίες σχετικά με το κοινωνικό ζήτημα της έμφυλης βίας και εξέτασαν περιπτώσεις διαχείρισης ανάλογων περιστατικών.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Σερρών και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών και είναι δυνατό να αποτελέσει αφετηρία για ανάλογες δράσεις.

 

 

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως και όχι πέραν της 21/12/2018, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγου
6 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
23210 21084
Για περισσότερες πληροφορίες και τη προκήρυξη πατήστε εδώ.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑