Αναζήτηση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

2Κ/2019 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-20198/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  η οποία αφορά την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας (Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου της 3ης Ιουνίου 2019), επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 10 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει τη 16η Ιουλίου 2019ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

1 ΘΕΣΗ  ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην προκήρυξη εδώ.

Πηγή: http://www.asep.gr

Advertisements

Θέσεις εργασίας στις Σέρρες- Εταιρεία ζητά Στέλεχος πωλήσεων

Διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός ζητά δυο στελέχη για το τομέα των πωλήσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο stoudis65@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: http://www.serreslife.gr

 

Θέσεις εργασίας στις Σέρρες.

Από μεγάλη επιχείρηση στο χώρο της υγείας στις Σέρρες ζητούνται για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πηγή: http://www.serreslife.gr

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 448 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – 3 θέσεις στις Σέρρες.

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΚΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 – Τ.Κ. 10241 (3ος όροφος) υπόψη κας Σιμάρα Στυλιανής ή κας Γεροχρήστου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 5223228 – 210 5215287-210 5236329 ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

http://www.dikaiologitika.gr

 

Ομάδες εργασιακής στήριξης σε προσφύγισσες στις Σέρρες από τα Στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Σερρών

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 ολοκληρώθηκε η ομάδα εργασιακής στήριξης σε γυναίκες της δομής των προσφύγων στις Σέρρες σε συνεργασία με τα στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η ομάδα πραγματοποιήθηκε από τον κοινωνιολόγο και την ψυχολόγο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώροςΗ εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Παρουσίαση των υπηρεσιών και καλών πρακτικών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Σερρών στο Επιμελητήριο Δράμας

 

Θύματα ενδοικογενειακής βίας…. Σιωπούν…. Δράστες που έχουν εξάρτηση από την εξουσία της βίας άρα θύματα του δικού του παρελθόντος κι αυτοί. Ναρκωτικά, εφιάλτης στις οικογένειες και κοινωνικός αποκλεισμός όλων των μελών τους. Διαδίκτυο και παιδιά, κίνδυνοι συνεχώς αυξανόμενοι, καθώς χάνεται η παιδική ηλικία και οι γονείς μοιάζουν αβοηθητοι!! ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ μπροστά μας, δίπλα μας, μέσα μας!!! Αναζητούμε τις Αυτοδιοικητικές δομές στήριξης και τις καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν τους εξαρτημένους και κυρίως θα συμβάλλουν ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ αυτών!!! Συζητάμε ανοιχτά, χωρίς ταμπού, χωρίς φόβο, χωρίς αποκλεισμό! Αναζητάμε τις λύσεις!!! Προτείνουμε!!! Μιλάμε!!! Διεκδικούμε!!!

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Ομιλία στο Ν.Πετρίτσι με αφορμή την Παγκόσμιοα Ημέρα της Γυναίκας

 

Την Παρασκευή 22-03-2019 στο χώρο του ΚΑΠΗ Ν.Πετριτσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής, πραγματοποιήθηκε διαδραστική ομιλία από την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών, με θέμα: «Γυναίκα: μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη, φροντίστρια και τα λοιπά και τα λοιπά». Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά για τη γυναικά και τους πολλαπλούς ρόλους της τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό στίβο, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, ανταλλάσσοντας σκέψεις και στάσεις. Ευχαριστούμε τις συναδέλφισσες από το Κέντρο Κοινότητας Σιντικής και όσους/ες βοήθησαν για την υλοποίηση της δράσης, που αποτέλεσε μέρος σειράς δράσεων με αφορμή την Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών (8 Μαρτίου).

 

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Ομιλία από στελέχη του Συμβουλευτικού στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Σήμερα Πέμπτη 14/3/2019 στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση δικτύωσης από τη Νομική Σύμβουλο και τον Κοινωνιολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Σερρών. Στη σημερινή συνάντηση ενημερώθηκε με διαδραστικό τρόπο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου και τέθηκαν ζητήματα και προβληματισμοί σε σχέση με την αντιμετώπιση γυναικών θυμάτων βίας. Πρόθεση των παραπάνω είναι ο σχεδιασμός δράσεων και τρόπων συνεργασίας και υποστήριξης των εργαζομένων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων έμφυλης βίας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, εσωτερικός χώρος

 

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας- 8 Μαρτίου 2019

Σήμερα, 8 Μαρτίου, στην αίθουσα της ΚΕΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση «Γυναίκα και Υγεία», που συνδιοργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών με την 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Σερρών, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για τα δικαιώματα των Γυναικών. Στην εκδήλωση μίλησαν, από το Συμβουλευτικό Κέντρο η κοινωνική λειτουργός Νικολούδη Λιάνα και από την 1η ΤΟΜΥ Σερρών, η νοσηλεύτρια Μπέγου Σταυρούλα και η ιατρός γενικής ιατρικής Συμιντιρίδου Δέσποινα, αναπτύσσοντας ουσιαστικά ζητήματα αυτοφροντίδας των γυναικών, διεκδικήσεις και δικαιώματα στον τομέα της υγείας και ανάγκες υγείας στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της γυναίκας. Ευχαριστούμε όσους/ες βοήθησαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση αναφορικά με το σημαντικό ζήτημα της υγείας των γυναικών.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑